วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สิทธิมนุษย์


“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง อำนาจหรือประโยชน์ที่คนๆหนึ่งควรที่จะรับ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ฯลฯ ตลอดจนมีความเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องของศักดิ์ศรี และความเป็นมนุษย์ มีอิสรภาพ เสรีภาพ โดยที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น                  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น